Skip to main content

Wat is een droombaan?

Wat is een droombaan?

We willen allemaal een droombaan vinden die leuk en zinvol is, maar wat betekent dat eigenlijk? Met behulp van onderzoek van onze partnerorganisatie 80.000 Hours presenteren we wat bewijs.

 

Wat is een droombaan? In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is passie, die vaak als de leidraad wordt beschouwd, niet noodzakelijk het antwoord. Ook het idee dat een droombaan zowel moeiteloos als zeer lucratief moet zijn, is grotendeels ontkracht.

In plaats daarvan identificeerde 80.000 Uren zes kernelementen die samen een droombaan vormen, factoren die het inkomen en de overgesimplificeerde “volg je passie” mantra overstijgen. Sterker nog, alleenstaande passie kan misleidend zijn – grootheden als Steve Jobs en Maya Angelou waagden zich op onverwachte gebieden voordat ze hun ware roeping vonden.

Dus wat is de sleutel? Samenvattend: om een droombaan te vinden, concentreer je je op deze factoren:

  1. Boeiend werk dat je in een flow-toestand brengt (vrijheid, afwisseling, duidelijke taken, feedback)
  2. Werk dat anderen helpt
  3. Werk waar je goed in bent
  4. Ondersteunende collega’s
  5. Geen grote nadelen, zoals lange uren of oneerlijk loon
  6. Een baan die bij je persoonlijke leven past

Boeiend werk dat je in een flow-toestand brengt (vrijheid, afwisseling, duidelijke taken, feedback)

Wat echt belangrijk is, is de dagelijkse betrokkenheid en de flow in je taken, meer dan factoren zoals salaris of status. Boeiend werk gaat gepaard met autonomie, duidelijke taken, afwisseling en feedback – belangrijke voorspellers van werktevredenheid.

Werk dat anderen helpt

Betekenisvol werk ontstaat door een verschil te maken. Er zijn aanwijzingen dat het helpen van anderen de levenstevredenheid aanzienlijk verbetert. Daden van vriendelijkheid, vrijwilligerswerk en liefdadigheid correleren met meer geluk.

Werk waar je goed in bent

Vaardig zijn in je werk is cruciaal voor prestaties en onderhandelingen. Vaardigheid opent deuren naar zinvolle projecten, boeiende taken en een eerlijk loon – een essentieel aspect dat vaak belangrijker is dan interesse alleen.

Ondersteunende collega’s

Positieve werkrelaties zijn van vitaal belang. Je hoeft niet bevriend te raken met alle collega’s, maar de mogelijkheid om hulp en feedback te vragen is wel belangrijk. Maakt de cultuur op de werkplek het gemakkelijk om hulp te krijgen, feedback te krijgen en samen te werken?

Werk dat geen grote negatieve kanten heeft

Naast positieve punten is de afwezigheid van negatieve punten cruciaal. Aspecten zoals lange pendeltijden, buitensporige werktijden, oneerlijk loon en baanonzekerheid zijn sterk verbonden met ontevredenheid.

Werk dat past bij de rest van je leven

Vervulling komt niet alleen van werk. Een baan die in harmonie is met je leven biedt ruimte voor persoonlijke bezigheden, hobby’s en relaties, waarbij je erkent dat je carrière niet de enige bron van levenscomponenten is.

Conclusie

Om je droombaan te realiseren, moet je je focus verleggen van geld en stress, en niet optimaliseren voor één enkele passie. Blink liever uit in een domein dat een positieve impact heeft. Deze afstemming komt zowel jou als de wereld ten goede.

Vond je dit artikel interessant? Dan wil je de volgende artikelen misschien ook lezen:

Wat je nu kunt doen

  1. Schrijf je in voor onze introductiescursus
  2. Bekijk events bij jou in de buurt
  3. Bekijk de groepen door heel Netherlands
  4. Lees de 80,000 hours carrièregids