Over Effectief Altruïsme Nederland

Effectief Altruïsme Nederland (EAN) is de Nederlands tak van de wereldwijde effectief altruïsme beweging.

Kennismakingscursus - intro course Effective Altruism

Missie

Onze missie is het opbouwen van een gemeenschap van en voor effectieve altruïsten in Nederland.

Visie

Onze visie is om er voor te zorgen dat iedereen in Nederland die geïnteresseerd is in effectief altruïsme toegang heeft tot de mankracht en middelen die ze nodig hebben om hun sociale impact doormiddel van hun carrière, projecten en donaties te maximaliseren.

Waarom?

Uiteindelijk willen we meebouwen aan een radicaal betere wereld. Een wereld waarin de mensheid dringende mondiale problemen heeft opgelost – zoals wereldwijde armoede, bio-industrie en existentiële risico’s – en bereid is om de uitdagingen van morgen aan te gaan. Wij geloven dat effectief altruïsme een enorm potentieel heeft om hieraan bij te dragen (zie ons inleidende essay voor waarom we dit denken).

Daarom denken we dat het belangrijk is om te kiezen voor de indirecte benadering van het opbouwen van de effectieve altruïsmegemeenschap, in plaats van direct aan één van deze dringende problemen te werken. Dat heeft de volgende drie redenen.

Het multiplier effect

Hoe zou je je maatschappelijke impact gedurende je leven kunnen verdubbelen?

Overweeg de volgende twee opties:

  • Begin aan een zeer impactvolle carrière bij een effectief goed doel.
  • Begin aan een zeer impactvolle carrière bij een effectief goed doel en help een vriend hetzelfde te doen.

De tweede optie doet meer goed – waarschijnlijk ongeveer twee keer zoveel – en dit illustreert de kracht van het promoten van belangrijke ideeën. Door effectief altruïsme te bevorderen, kunnen we onze sociale impact vermenigvuldigen, omdat we het aantal mensen vergroten dat effectieve acties onderneemt om anderen te helpen.

Flexibiliteit

We weten niet zeker welke mondiale problemen in de toekomst het meest urgent zullen zijn, noch welke interventies de hoogste impact hebben. De toekomst kan er anders uitzien dan we op basis van de feiten van vandaag verwachten, en daarmee kunnen ook de oplossingen die we vandaag bedenken op de lange termijn minder impactvol zijn. Om onze impact op de lange termijn zo groot mogelijk te maken moeten we problemen, feiten en argumenten steeds heroverwegen. Het opbouwen van de effectieve altruïsmegemeenschap is een manier om continue bezig te zijn om keuzes te maken met de grootste impact.

Weinig zichtbaar

De ideeën waar effectief altruïsme op is gestoeld werden pas in de 21ste eeuw bij elkaar gebracht en de term ‘effectief altruïsme’ werd pas in 2012 bedacht. Effectief altruïsme is momenteel nog erg onbekend en weinig zichtbaar. Er is nog een enorme groep mensen met wie we het concept kunnen delen.

Bestuur

Ons bestuur is verantwoordelijk voor het toezicht op en de juridische bestuur van Effectief Altruïsme Nederland.

Vrijwilligers Team

Ons werk wordt ondersteund door een geweldig team van vrijwilligers.