Over Effectief Altruïsme Nederland

Effectief Altruïsme Nederland (EAN) is de Nederlands tak van de wereldwijde effectief altruïsme beweging.

Missie

Onze missie is het opbouwen van een gemeenschap van en voor effectieve altruïsten in Nederland.

Visie

Onze visie is om te zorgen dat iedereen in Nederland die geïnteresseerd is in effectief altruïsme toegang heeft tot mensen en middelen die ze nodig zijn om zijn/haar sociale impact door carrière, projecten en donaties te maximaliseren.

Waarom?

Uiteindelijk willen we meebouwen aan een radicaal betere wereld. Een wereld waarin de mensheid dringende mondiale problemen heeft opgelost – zoals wereldwijde armoede, bio-industrie en existentiële risico’s – en bereid is om de uitdagingen van morgen aan te gaan. Wij geloven dat effectief altruïsme een enorm potentieel heeft om hieraan bij te dragen (zie ons inleidende essay voor waarom we dit denken).

We denken dat het belangrijk is om voor de indirecte benadering van het opbouwen van de effectieve altruïsmegemeenschap te kiezen in plaats van direct aan één van deze dringende problemen te werken. Dat heeft drie redenen.

Het multiplier effect

Hoe zou je je maatschappelijke impact gedurende je leven kunnen verdubbelen?

Overweeg de volgende twee opties:

  • Begin aan een zeer impactvolle carrière bij een effectief goed doel.
  • Begin aan een zeer impactvolle carrière bij een effectief goed doel en help een vriend hetzelfde te doen.

De tweede optie doet meer goed – waarschijnlijk ongeveer twee keer zoveel – en dit illustreert de kracht van het promoten van belangrijke ideeën. Door effectief altruïsme te bevorderen, kunnen we onze sociale impact vermenigvuldigen, omdat we het aantal mensen vergroten dat effectieve acties onderneemt om anderen te helpen.

Flexibiliteit

We weten niet welke mondiale problemen in de toekomst het meest urgent zullen zijn, noch welke interventies de hoogste impact hebben. Dus als we ons vandaag op een bepaald probleem richten om goed te doen op basis van de nu geldende feiten en argumenten, kan het zijn dat in de toekomst we ons op andere problemen moeten richten. Om onze impact op de lange termijn zo groot mogelijk te maken moeten we problemen, feiten en argumenten steeds heroverwegen. Het opbouwen van de effectieve altruïsmegemeenschap is een manier om continue bezig te zijn om keuzes te maken met de grootste impact.

Te onbekend

De ideeën waar effectief altruïsme op is gestoeld werden pas in de 21e eeuw bij elkaar samengebracht en de term werd pas in 2012 bedacht. Effectief altruïsme is momenteel nog te onbekend. Maar heel weinig mensen weten ervan.

Bestuur

Ons bestuur is verantwoordelijk voor het toezicht op en de juridische bestuur van Effectief Altruïsme Nederland.