Gedragscode van Effectief Altruïsme Nederland

Datum laatste bewerking: 1-11-2023

Deze gedragscode is opgesteld om te borgen dat mensen in het EAN-netwerk, zoals medewerkers en vrijwilligers bij EA groepen en bezoekers van online en offline EA ruimtes, op een positieve en succesvolle manier samenwerken.

In deze gedragscode hebben we een aantal basisregels opgesteld waaraan men zich dient te houden. Dit is geen compleet overzicht van gedragsrichtlijnen en -regels. Gebruik deze gedragscode dus vooral als een leidraad om ons netwerk een open en aangename plek te houden.

De gedragscode geldt in alle ruimtes die door EAN in gebruik zijn. Hieronder vallen online ruimtes, fysieke evenementen, en fora die door onze community worden gebruikt om te communiceren. Het is de verantwoordelijkheid van de organisatie van de bijeenkomst om hierop toe te zien. Overtredingen van de gedragscode binnen en buiten deze ruimtes kunnen leiden tot beperkingen in de toegang van de overtreder tot onze ruimtes.

Indien je het vermoeden hebt dat deze gedragscode geschonden wordt, dan wel er duidelijke aanwijzingen zijn dat de gedragscode geschonden is, geef dit dan alsjeblieft aan bij onze vertrouwenspersoon (via dit contactformulier). Hier kun je (anoniem en vertrouwelijk) je verhaal doen.

Mogelijke sancties zijn onder meer: het geven van een waarschuwing aan de overtreder van de gedragscode of het (tijdelijk) ontzeggen van de toegang van deze persoon tot onze online en offline omgevingen. Bekijk hier het protocol over hoe we met meldingen omgaan.

De vertrouwenspersoon prioriteert bij het in gang zetten van een melding de anonimiteit van de melder, tenzij deze ermee instemt uit de anonimiteit te treden.

EA-groepen

Deze gedragscode geldt voor alle activiteiten en ruimtes gefaciliteerd door EA Nederland, inclusief alle EA-groepen (zoals de EA-universiteitsgroepen en lokale groepen) en alle online (zoals chatgroepen) en offline EA ruimtes en (formele en informele) EA bijeenkomsten. We verwachten dat men zich ook bij sociale bijeenkomsten met voornamelijk EA-geïnteresseerden in de geest van deze gedragscode gedraagt. Daarbij kunnen alle mensen in en interacterend met het EAN netwerk, zoals medewerkers en vrijwilligers bij EA groepen en bezoekers van online en offline ruimtes gefaciliteerd door EAN, terecht bij onze vertrouwenspersoon.

Gedragsrichtlijnen

 • Verwelkom elkaar en wees vriendelijk, geduldig en attent.
 • Wees respectvol en probeer elkaar te begrijpen bij meningsverschillen: Meningsverschillen horen erbij en zijn geen reden tot negatief en/of ongewenst gedrag. Het is belangrijk om verschillende zienswijzen te respecteren. Denk na over waar jouw denkbeelden vandaan komen en hoe die van anderen met een andere achtergrond kunnen verschillen.
 • Indien gevraagd wordt om ongewenst gedrag te stoppen dien je dit te doen. Geef elkaar de mogelijkheid om onprettig of ongemakkelijk gedrag uit te leggen indien je je hier veilig bij voelt.
 • Let op toegankelijk taalgebruik; vraag of mensen je jargon begrijpen en gebruik bij voorkeur andere woorden.
 • Vraag bij twijfel toestemming (“Is het okay als ik je een knuffel geef?”) en respecteer een grens als die gesteld wordt.
 • Bij het organiseren van bijeenkomsten bevelen wij aan om op voorhand aan te geven welke aanpassingen er wel/niet beschikbaar zijn voor mindervaliden. Hieronder vallen onder andere de aanwezigheid van trappen en liften.
 • In deze forumpost staan tevens goede uitgangspunten voor het organiseren van veilige en inclusieve events.

Ongewenst gedrag

 • Het is niet toegestaan anderen te beledigen, uit te sluiten of lastig te vallen. Hieronder verstaan we onder andere:
  • Fysieke of verbale dreigingen van geweld.
  • Discriminerende taal, grappen of insinuaties op grond van geslacht, ras, huidskleur, geloofsovertuiging, levenswijze of andere mogelijke gronden die uitsluiting van een specifieke groep of persoon mogelijk maken.
  • Het posten van expliciet of gewelddadig materiaal.
  • Persoonlijke beledigingen.
  • Ongewenste seksuele aandacht.
  • Micro-aggressie (-ve opmerkingen), seksistisch gedrag.
  • Het (bij herhaling) lastigvallen van anderen. Indien je gevraagd wordt te stoppen, stop dan met wat je doet.
  • Het aanmoedigen van bovenstaand gedrag.
 • Alcohol en drugs:
  • Moedig anderen niet aan tot het consumeren van alcohol of drugs.
  • Drink verantwoord bij gelegenheden waar alcohol wordt geschonken. Hieronder verstaan wij dat je de volledige verantwoordelijkheid kunt nemen voor je woorden en gedrag.
  • De consumptie van illegale drugs (volgens de Nederlandse wet) zijn niet toegestaan bij onze bijeenkomsten. Rechtmatig gebruik en bezit van voorgeschreven medicatie valt hier uiteraard niet onder.

Iets meegemaakt of iets te melden? Neem contact met ons op!

Vertrouwenspersoon EAN

Met een ‘vertrouwenspersoon’ kun je vertrouwelijk en anoniem spreken over eventuele problemen die je hebt. Bereikbaar via dit contactformulier. (Alleen de vertrouwenspersoon heeft toegang tot deze mailbox en heeft geen andere functie of rol binnen EAN. Zij kunnen daardoor hun onafhankelijkheid garanderen.)

Onze primaire vertrouwenspersoon is Joske de Ligt.

Joske: Als opgeleid vertrouwenspersoon ben ik de Community Health Lead bij EAN, waar het mijn taak is om te luisteren naar betrokkenen in effectief altruïsme met behoefte aan een (anoniem) gesprek. Ze kunnen bij mij hun kwesties delen en indien gewenst ondersteun ik bij het verhelderen van mogelijke oplossingsrichtingen.

In het geval Joske niet beschikbaar is, zal Jo Duyvestyn (getraind door Joske) de vertrouwenspersoon zijn. Zij spreekt Engels en is een van de organisatoren van EA Leiden, een onafhankelijk georganiseerde lokale EA-groep.

EAN management team

Contact opnemen met het management team van EAN kan ook (via onze contact pagina). Alleen James en Marieke lezen deze berichten.

CEA’s Community Health Team

Er is tevens een ‘Community health team’ van de centrale organisatie Centre for Effective Altruism (CEA). Via deze website kun je lezen wat zij doen en (anoniem) contact met ze opnemen of iets melden. Zij zijn er voor de hele EA gemeenschap. Mocht je het dus prettiger vinden om direct met hen contact op te nemen, dan is dat mogelijk.

Contacteer de vertrouwenspersoonBekijk het Community Health Protocol