Skip to main content

Carrièregids voor alternatieve eiwitten

Intensieve veehouderij: waarom druk uitoefenen?

Fabriekslandbouw is een belangrijke, zo niet hoofdoorzaak van veel van de meest urgente wereldwijde problemen. Eerst en vooral heeft het ernstige gevolgen voor het dierenwelzijn. De schaal van het lijden is ongeëvenaard door andere oorzaakgebieden. Elk jaar worden er meer dan 75 miljard landdieren en meer dan een biljoen vissen geslacht voor menselijke consumptie[1]. Om dit in perspectief te plaatsen: 75 miljard is tien keer de omvang van de huidige wereldbevolking. Dit is bijna evenveel als alle mensen die ooit geleefd hebben. Elke dag worden er meer dieren gedood voor de voedselproductie (221,6 miljoen exclusief vissen[2] en garnalen[3]) dan het totale aantal mensen dat is gedood in alle oorlogen in de geschiedenis[4].

Deze schaal van doden is het resultaat van technologische vooruitgang en concentratie in de industrie. Hierdoor konden minder maar grotere boerderijen efficiënter werken. De omstandigheden voor deze dieren zijn vaak erbarmelijk: meer dan 90% is gehuisvest in intensieve systemen waar economische efficiëntie belangrijker is dan dierenwelzijn[5]. Dit heeft geleid tot een verscheidenheid aan gezondheids- en welzijnsproblemen, waaronder orgaanfalen, verwondingen, onvermogen om natuurlijk gedrag te vertonen en hoge sterftecijfers. Alle soorten boerderijdieren hebben te maken met hun eigen reeks ontberingen. Meer dan 70% van de 24 miljard kippen die vandaag de dag leven, leven in overbevolkte en oncomfortabele omstandigheden op intensieve boerderijen. Deze kippen zijn gefokt om zo snel te groeien dat ze moeite hebben om hun eigen gewicht te dragen en velen lijden aan misvormde poten. Ze leven in grote, dichte groepen waar ze elkaar soms pijn doen of zelfs kannibaliseren. Om dit te voorkomen worden hun snavels vaak geknipt als ze jong zijn. Vergelijkbare praktijken zijn gebruikelijk bij varkens, die zo dicht op elkaar gehuisvest zijn dat ze elkaar regelmatig verwonden uit frustratie. Ter preventie worden biggen meestal met de staart geklemd en worden hun tanden afgeslepen.

Inzicht in deze cijfers en de ernst van het lijden is cruciaal om te begrijpen waarom zorg voor dierenwelzijn belangrijk is. De realiteit is dat miljarden dieren wereldwijd een kort, beperkt en gecommodificeerd leven leiden. Vaak wordt de vraag gesteld hoe het leven en lijden van dieren op de juiste manier moet worden afgewogen tegen dat van mensen. Een belangrijk punt van consensus hier is dat gevoel – het vermogen om pijn en vreugde te voelen – belangrijk is. Sommigen beweren dat bewustzijn ook moreel relevant is. De huidige literatuur suggereert dat boerderijdieren waarschijnlijk bewust zijn, zij het mogelijk niet in dezelfde mate als mensen. Gegeven dit feit, zelfs als landbouwdieren slechts een fractie, zeg 5%, van het morele gewicht ten opzichte van mensen zouden krijgen, schetsen de cijfers nog steeds een grimmig beeld. Daarom, ongeacht het precieze morele gewicht, maakt de schaal van het lijden in de bio-industrie het een diepgaande en verwaarloosde ethische zorg. In de VS gaat ongeveer 97% van de filantropische financiering naar mensgerelateerde doelen. De resterende 3% is verdeeld over dierenwelzijn en milieukwesties. Van de middelen die aan dierenwelzijn worden besteed, is slechts 1% bestemd voor landbouwhuisdieren, ondanks het feit dat deze meer dan 99,6% van de gedomesticeerde dieren uitmaken[6].

Figuur 1: Besteding van donaties aan goede doelen voor dieren in de VS. Bron, ACE[7]

Naast dierenwelzijn is dierlijke landbouw ook een belangrijke oorzaak van milieuproblemen. Het is verantwoordelijk voor 14,5-20% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen[8] en overtreft de totale uitstoot van de transportsector[9]. Daarnaast levert de veeteelt een grote bijdrage aan de stikstofvervuiling, voornamelijk door het vrijkomen van ammoniak uit mest. In Nederland heeft dit geleid tot ernstige zorgen over de lucht- en waterkwaliteit en de gezondheid van natuurlijke ecosystemen. Veehouderij levert de grootste bijdrage aan het verlies aan biodiversiteit, voornamelijk door ontbossing. Als een extreem inefficiënt systeem van voedselproductie staat landgebruik centraal in dit probleem[10]. Hoewel dierlijke landbouw 80% van het wereldwijde landbouwareaal in beslag neemt, levert het slechts 18% van onze calorieën. Daarom vormt het ook een bedreiging voor de voedselzekerheid. Antibioticaresistentie en zoönotische ziekten (waaronder pandemische risico’s) vormen extra mondiale gezondheidsrisico’s[11]. Aangezien de wereldwijde vleesconsumptie tegen 2050 naar verwachting met 70 tot 100% zal toenemen, zullen deze problemen alleen maar erger worden[12]. Hervormingen in ons landbouw- en voedselsysteem zijn dringend nodig.

Wat zijn alternatieve eiwitten en waarom zijn ze belangrijk?

Alternatieve eiwitten zijn eiwitten die geproduceerd worden uit planten, dierlijke cellen of door middel van fermentatie. Sommige van deze producten zijn tegenwoordig beschikbaar voor consumenten, waaronder veel plantaardige en van fermentatie afgeleide opties. Andere, zoals kweekvlees, blijven vooral in ontwikkeling. In vergelijking met conventionele dierlijke producten vereisen alternatieve eiwitten minder inputs, zoals land en water, en genereren ze veel minder negatieve externe effecten, zoals de uitstoot van broeikasgassen[13]. Daarnaast biedt de vooruitgang op het gebied van alternatieve eiwitten – met name technologieën die eiwitproductie mogelijk maken met behulp van zonne-energie, CO2 en waterstof als grondstof – mogelijkheden om existentiële risico’s te verminderen. Dergelijke innovatieve benaderingen zouden een revolutie teweeg kunnen brengen in de voedselproductie doordat landbouwgrond volledig overbodig wordt.

Ondanks decennia van pleidooien om mensen bewust te maken van de negatieve gevolgen van de bio-industrie, blijft de vleesconsumptie stabiel[14]. Dit laat zien dat het moeilijk is om te veranderen wat we eten, en dat veel afhangt van de vraag of we goede opties hebben om op over te stappen. Alternatieve proteïnen: zij bieden mensen de producten die ze graag eten zonder de kosten voor het milieu en dierenwelzijn. Alternatieve eiwitten zijn misschien de enige oplossing die geen opoffering van de consument vereisen. Op dit moment zijn deze alternatieven er nog niet op het gebied van prijs, smaak, gemak en voeding. We verwachten dat het bereiken hiervan een belangrijke mijlpaal zal zijn in het beëindigen van de industriële landbouw.

Nederland als opkomende wereldleider in alternatieve proteïnen

Nederland is dankzij een aantal factoren bijzonder goed gepositioneerd om wereldwijd voorop te lopen bij de ontwikkeling van alternatieve eiwitten. Centraal staat de innovatieve landbouwsector, die bekend staat om zijn technologische innovatie en efficiëntie. Nederland heeft ook sterke onderzoeksinstellingen op het gebied van voedingswetenschappen en landbouwonderzoek. De Nederlandse overheid staat na Singapore op de lijst van landen die zich het sterkst inzetten voor hun alternatieve-eiwitsector. In haar streven om haar klimaatdoelen te bereiken, heeft de Nederlandse overheid aanzienlijke investeringen gedaan om de veehouderij terug te dringen en een ecosysteem van cellulaire landbouw te bevorderen. In 2021 werd een initiatief van 25 miljard euro aangekondigd om de veestapel met een derde te verminderen. Naar aanleiding hiervan investeerde de Nederlandse overheid in 2022 een ongekend bedrag van 60 miljoen euro in cellulaire landbouw. Deze financiering maakte deel uit van de implementatie van de Nationale Eiwitstrategie en markeert de grootste afzonderlijke investering in cellulaire landbouw door een overheid wereldwijd[15].

Nederland heeft een sterk alternatief proteïne-ecosysteem, dat wordt ondersteund door een unieke “quadruple helix” samenwerking, die industrie, academische wereld, overheid en het publiek samenbrengt. Verschillende consortia en initiatieven zoals Foodvalley NL, Green Protein Alliance, The Protein Community en Cellular Agriculture Nederland genieten steun van de overheid[16]. In het academische landschap spelen Nederlandse universiteiten een cruciale rol bij het bevorderen van onderzoek naar alternatieve eiwitten. Wageningen University and Research (WUR), bekend om zijn focus op landbouw, milieu en voedingswetenschappen, is actief betrokken bij onderzoek naar alternatieve eiwitten. Er zijn ook actieve onderzoeks- en studentengroepen over alternatieve eiwitten aan andere Nederlandse universiteiten, zoals Utrecht, Maastricht, Delft en Leiden.

Hoewel Nederland baanbrekend is in zijn benadering van alternatieve proteïnen, wordt het geconfronteerd met uitdagingen binnen de bredere regelgeving van de Europese Unie. De regelgeving voor nieuwe voedingsmiddelen heeft het voor nieuwe alternatieve eiwitproducten moeilijk gemaakt om de EU-markt te betreden. Tot op heden moeten kweekvlees en producten met precisiefermentatie-afgeleide ingrediënten nog worden goedgekeurd. Ondanks deze uitdagingen toont Nederland een sterke betrokkenheid bij alternatieve eiwitten. In 2022 zetten ze een belangrijke stap door gecontroleerde proeverijen van laboratoriumvlees toe te staan, zoals besloten door de Tweede Kamer[17].

Huidige staat en wat het meest nodig is

Werken aan de ontwikkeling en toepassing van alternatieve eiwitten is waarschijnlijk een van de carrières met de grootste impact als het gaat om het beëindigen van de bio-industrie. Om de hierboven beschreven redenen kunnen carrières in Nederland een bijzonder grote impact hebben. De huidige stand van zaken en de belangrijkste knelpunten voor alternatieve eiwitten zijn afhankelijk van het innovatiegebied en de geografische locatie. Als je helemaal nieuw bent op dit gebied, overweeg dan om GFI’s introductie tot alternatieve proteïnen te bekijken.

 • Plantaardige producten worden al op grote schaal geproduceerd en hebben vaak dezelfde prijs als conventionele dierlijke producten, maar missen smaak. Hybride producten kunnen de smaak en textuur van conventionele plantaardige producten verbeteren. Hybride producten zijn een mix van plantaardige ingrediënten met gekweekt vlees of met bijvoorbeeld specifieke enzymen geproduceerd door middel van precisiefermentatie.
 • Kweekvlees wordt geproduceerd door echte dierlijke cellen te laten groeien in een gecontroleerde omgeving, waardoor de weefselvorming in levende dieren wordt nagebootst. Deze technologie is veelbelovend omdat het echt vlees kan produceren zonder dieren te hoeven fokken of slachten. Dit bevindt zich echter nog in het prototypestadium, waarbij onderzoek en ontwikkeling (R&D) de grootste hindernis vormt. Hybride producten met ingrediënten op plantaardige basis zien er veelbelovend uit omdat ze waarschijnlijk minder uitdagingen hebben op het gebied van R&D en productie. Belemmeringen in de regelgeving zullen ook belangrijk worden zodra deze producten klaar zijn voor de markt in de EU. Singapore is het eerste (en op dit moment het enige) land dat de commerciële verkoop van kweekvlees goedkeurt.
 • Precisiefermentatie maakt gebruik van genetisch gemodificeerde micro-organismen, zoals gist of bacteriën, om specifieke functionele ingrediënten te produceren. Deze technologie wordt ook gebruikt om insuline voor diabetespatiënten en stremsel voor kaas te maken. In de alternatieve eiwitsector kan precisiefermentatie worden gebruikt om specifieke eiwitten, enzymen of vetten te produceren die gewoonlijk afkomstig zijn van dieren. Precisiefermentatie is veelbelovend, vooral voor het verbeteren van producten op plantaardige basis om dezelfde smaak te krijgen als voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong. Het zou ook essentiële groei-eiwitten kunnen produceren voor kweekvlees, momenteel een belangrijke kostenfactor in de productie ervan. Uitdagingen voor precisiefermentatie zijn onder andere het opschalen van de productiecapaciteit en het navigeren door regelgevende landschappen, vooral in de EU waar het raakvlakken heeft met GGO-regelgeving.
 • Biomassa fermentatie maakt gebruik van de snelle groei van micro-organismen om efficiënt grote hoeveelheden eiwitrijk voedsel te maken. Hier zijn de reproducerende micro-organismen zelf de belangrijkste ingrediënten voor alternatieve eiwitten. Biomassa fermentatie is verder gevorderd in ontwikkeling dan precisie fermentatie en kweekvlees, met de mogelijkheid om op schaal te produceren, zoals te zien is bij producten als Quorn. Het opschalen van de productiecapaciteit blijft een belangrijk knelpunt.

Om deze knelpunten effectief aan te pakken, is er behoefte aan (1) meer (publieke) financiering voor O&O en (2) opschaling van de productiecapaciteit voor alternatieve eiwitten, evenals (3) een ondersteunend regelgevend kader dat markttoelating vergemakkelijkt. Hoewel de Nederlandse investering van 60 miljoen euro in cellulaire landbouw wereldwijd de grootste investering van een overheid in deze sector is, is het te verwaarlozen in vergelijking met overheidsfinanciering op andere gebieden, zoals hernieuwbare energie. Het huidige niveau van overheidsfinanciering ligt nog steeds onder het niveau dat gerechtvaardigd wordt door de omvang van de morele, ecologische en zelfs economische voordelen van alternatieve eiwitten. Hetzelfde geldt voor EU-financiering. Terwijl er momenteel aanzienlijke EU-middelen worden besteed aan het aanpakken van klimaatverandering en het ondersteunen van traditionele landbouw, heeft het Horizon-programma van de EU relatief verwaarloosbare financiering toegekend aan alternatieve eiwitten[18]. In 2021 en 2022 investeerde de EU respectievelijk slechts 32 en 25 miljoen euro in de sector. Deze cijfers zijn verwaarloosbaar vergeleken met de tientallen miljarden die jaarlijks aan onderzoek worden besteed[19]. Om het potentieel van alternatieve eiwitten te realiseren, is er behoefte aan meer overheidsfinanciering, zowel op (Nederlands) nationaal niveau als op het niveau van de Europese Unie.

Figuur 1: Overheidsfinanciering voor alternatieve eiwitten, bron: OpenPhilantropy, 2022[20]

Bovendien is verfijning van de regelgeving in de EU nodig om de markttoelating van alternatieve eiwitten (eenvoudiger) mogelijk te maken. Onzekerheid over regelgeving blijft een groot obstakel voor exploitanten van voedingsmiddelenbedrijven die alternatieve eiwitproducten willen ontwikkelen of produceren in de EU. De huidige goedkeuringsprocedure voor nieuwe voedingsmiddelen in de EU omvat de volgende drie rondes:

 1. De eerste ronde omvat documentatie en indiening, waarbij de aanvrager alle benodigde documentatie aanlevert voor een eerste beoordeling om te controleren of de aanvraag volledig is. De EU geeft geen duidelijke details over wat er in het dossier moet staan en overleg vóór indiening is niet mogelijk. Er is geen strikt tijdschema voor deze fase en de details van de aanvraag worden vertrouwelijk behandeld.
 2. De tweede ronde is de veiligheidsbeoordeling door de EFSA (Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid). De EFSA streeft ernaar deze beoordeling binnen negen maanden af te ronden en een wetenschappelijk advies uit te brengen over de veiligheid van het nieuwe voedingsmiddel. Op basis van de positieve beoordeling van de EFSA legt de Europese Commissie een ontwerpuitvoeringshandeling met een voorstel voor de toelating van het nieuwe voedingsmiddel voor aan het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders.
 3. In de derde ronde stemmen vertegenwoordigers van de lidstaten in het Permanent Comité over de goedkeuring van het product. Om het nieuwe voedingsmiddel toe te laten, moet ten minste 55% van de lidstaten, die ten minste 65% van de EU-bevolking vertegenwoordigen, vóór stemmen.

Carrièrepaden

De Alternatieve Eiwitindustrie groeit snel en er is veel vraag naar diverse functies en vaardigheden. Deze omvatten (1) beleid en belangenbehartiging, (2) onderzoek en ontwikkeling, en (3) bedrijfsleven en ondernemerschap. Vaardigheden op het gebied van voeding, consumentenwetenschappen, duurzaamheid, marketing en technologie worden steeds waardevoller naarmate deze beweging groeit.

1. Beleid en belangenbehartiging

Beleidsbeïnvloeding of pleitbezorging voor alternatieve proteïnen, vooral bij het verkrijgen van meer financiering en het verfijnen van het regelgevend kader, is mogelijk een van de carrièrepaden met de grootste impact in de sector. Door meer financiering en ondersteunende regelgeving kan de ontwikkeling en markttoelating van alternatieve eiwitten worden versneld. Hieronder worden mogelijke carrièrepaden beschreven.

Lobbyen

Een carrière in lobbyen voor alternatieve proteïnen houdt in dat je actief pleit voor beleidsveranderingen en meer financiering op nationaal of EU-niveau. Lobbyen voor alternatieve proteïnen in de Europese Unie kan bijzonder invloedrijk zijn, mogelijk zelfs meer dan op nationaal niveau. Dit komt omdat de EU de bron is van veel overkoepelende verordeningen en richtlijnen die de lidstaten moeten volgen. Lobbyisten richten zich op het beïnvloeden van wetgevers en belanghebbenden om de ontwikkeling en markttoelating van alternatieve eiwitten te ondersteunen. Op dit moment zijn er slechts ongeveer 15-40 fulltime equivalenten (FTE) die in Brussel lobbyen voor alternatieve eiwitten. Dit suggereert een aanzienlijke kans op meer impact door deze aantallen te verhogen. Belangrijke belangengroepen in Brussel zijn onder andere:

 • De gevestigde klimaat-NGO’s zouden beïnvloed kunnen worden om hun focus en lobby meer te richten op alternatieve eiwitten. Enkele Nederlandse (gevestigde) organisaties zijn:
 • Consumenten- en detailhandelsorganisaties kunnen strategische opties zijn voor belangenbehartiging, omdat ze belangrijk zijn voor de EU en de meeste een neutraal standpunt innemen over alternatieve eiwitten.
 • Het Europese Good Food Institute (GFI Europa): Internationale non-profit en denktank die alternatieve proteïnen bevordert.
 • SustainablePublicAffairs: Lobbybedrijf dat gespecialiseerd is in het beïnvloeden van Europees beleid ter ondersteuning van duurzame innovaties, waaronder alternatieve eiwitbronnen.
 • Voedselvergisting Europa: Industriële alliantie voor de voedselfermentatiesector.
 • Cellulaire landbouw Europa: Coalitie van voedingsbedrijven in de cellulaire landbouwsector.
 • Europese vereniging voor plantaardige voeding (ENSA): Vertegenwoordigt de belangen van fabrikanten van plantaardige voedingsmiddelen in Europa.

Als je geïnteresseerd bent in een carrière in het lobbyen voor alternatieve proteïnen, dan zijn goede stappen om daar te komen:

 • Voor studenten of beginnende professionals: stuur open sollicitaties voor een stage naar relevante organisaties. Ervaring opbouwen in hoe Brussel (of de nationale context waarin je lobbyt) werkt, is cruciaal.
 • Voor beroepen in het midden van de loopbaan: kijk uit naar vacatures van relevante organisaties.
 • Bouw in het algemeen relevante kennis, vaardigheden en ervaring op, zoals:
  • Inzicht in het politieke landschap: Een uitgebreide kennis van de politieke omgeving, vooral met betrekking tot voedselbeleid en duurzaamheid, is essentieel. Dit omvat kennis van actuele debatten, beleidstrends en het vermogen om te anticiperen op hoe veranderingen in het politieke landschap de alternatieve-eiwitsector zouden kunnen beïnvloeden. Naar aanleiding van POLITICO’s EU Vertrouwelijk podcast en Neth-er nieuwsbrief zijn goede startpunten.
  • Branchespecifieke kennis: Bekendheid met de alternatieve proteïnesector, inclusief trends, uitdagingen en belangrijke spelers.
  • Ervaring met EU-instellingen: Vertrouwd zijn met de werking van EU-instellingen zoals het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad is van vitaal belang als je lobby gericht is op de EU. Ervaring in deze instellingen biedt een solide basis voor inzicht in wetgevingsprocessen en regelgevingskaders binnen de EU.
  • Netwerkvaardigheden: Sterke netwerkvaardigheden zijn cruciaal voor het opbouwen van een netwerk van contacten in de sector. Relevante evenementen, conferenties en vergaderingen bijwonen om relaties op te bouwen met beleidsmakers en belanghebbenden uit de sector.
  • Pleit- en overtuigingsvaardigheden: Sterke communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling, en het vermogen om overtuigende argumenten te presenteren zijn nodig om met succes te pleiten voor beleidsveranderingen en belanghebbenden te overtuigen.

Onderzoek achter lobbywerk

Er is veel onderzoek nodig om effectief te kunnen lobbyen. Een carrière in onderzoek ter ondersteuning van lobbywerk houdt meestal in dat je diepgaand onderzoek doet naar en analyses maakt van verschillende aspecten van de industrie, zoals markttrends, technologische vooruitgang, de impact op het milieu en regelgeving. Professionals op dit gebied werken vaak bij dezelfde organisaties die betrokken zijn bij belangenbehartiging (waarvan sommige hierboven genoemd), maar richten zich meer op het verzamelen en samenvoegen van gegevens om lobbystrategieën te onderbouwen, in plaats van op directe overtuigingskracht. Tot de belangrijkste verantwoordelijkheden behoren het ontwikkelen van white papers, beleidsnota’s en rapporten die op feiten gebaseerde inzichten bieden ter ondersteuning van lobbyactiviteiten. Als je geïnteresseerd bent in een onderzoeksrol ter ondersteuning van lobbyactiviteiten, zijn de volgende stappen een goede manier om daar te komen:

 • Voor studenten of beginnende professionals: stuur open sollicitaties voor een stage naar relevante organisaties om ervaring op te doen en een netwerk op te bouwen.
 • Voor beroepen in het midden van de loopbaan: kijk uit naar vacatures van relevante organisaties.
 • Bouw in het algemeen relevante kennis, vaardigheden en ervaring op, zoals:
  • Onderzoeksvaardigheden en strategisch denken. In bepaalde onderzoeksfuncties kan een PhD een voordeel zijn.
  • Inzicht in het politieke landschap. Een uitgebreide kennis van de politieke omgeving, vooral met betrekking tot voedselbeleid en duurzaamheid, is essentieel. Dit omvat kennis van actuele debatten, beleidstrends en het vermogen om te anticiperen op hoe veranderingen in het politieke landschap de alternatieve-eiwitsector zouden kunnen beïnvloeden.
  • Branchespecifieke kennis. Bekendheid met de sector van alternatieve proteïnen, inclusief trends, uitdagingen en belangrijke spelers.

Ambtenaar EU/lidstaat

De functie van EU-beleidsmedewerker is gericht op het omgaan met de complexiteit van de EU-voedselregelgeving en het landbouwbeleid. Deze functie biedt de mogelijkheid om je te verdiepen in de fijne kneepjes van de manier waarop voedselbeleid in de Europese Unie wordt vormgegeven en geïmplementeerd. Er zijn verschillende loopbaantrajecten binnen de EU:

 • Werken bij de Europese Commissie, waardoor je direct betrokken bent bij het voorstellen en vormgeven van EU-wetgeving. De Europese Commissie is georganiseerd in verschillende beleidsafdelingen die bekend staan als Directoraten-Generaal (DG’s) en die elk verantwoordelijk zijn voor specifieke beleidsterreinen. Deze DG’s ontwikkelen, implementeren en beheren het beleid, de wetgeving en financieringsprogramma’s van de EU. Elk DG wordt geleid door een commissaris die deel uitmaakt van het college van commissarissen en die de politieke en strategische richting van de Commissie bepaalt. Als beleidsmedewerker kun je gaan werken bij een relevant DG voor de alternatieve eiwitsector, zoals:
  • DG Onderzoek en innovatie (RTD): Richt zich op de onderzoeks- en innovatieaspecten van het landbouwbeleid.
  • DG Landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI): Centraal betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het landbouwbeleid van de EU.
  • DG Gezondheid en voedselveiligheid (SANTE): Verantwoordelijk voor het toezicht op het EU-beleid voor voedselveiligheid en gezondheid, het waarborgen van de implementatie van de betreffende wetten en de veiligheid van de voedselvoorziening in Europa.
 • Werken bij regeringen van EU-lidstaten: Werken in nationale overheidsorganen die zich bezighouden met voedselveiligheid en landbouwbeleid kan ook een platform bieden om het beleid op EU-niveau te beïnvloeden, met name door deelname aan vergaderingen en comités van de Raad van de EU.

Als je geïnteresseerd bent in een carrière als ambtenaar voor alternatieve proteïnen, dan zijn goede stappen om daar te komen:

 • Voor studenten en beginnende professionals: Het Bluebook Traineeship biedt praktische ervaring en inzicht in de werking van de EU. Als alternatief biedt een traineeship op nationaal niveau, zoals het Rijkstraineeship, een solide basis en blootstelling aan de fijne kneepjes van het EU-beleid op nationaal niveau.
 • Voor professionals in het midden van hun carrière: Wie meer ervaring heeft, kan de mogelijkheden verkennen als arbeidscontractant via de CAST systeem. Dit traject biedt tijdelijke functies binnen EU-instellingen. Als alternatief kan het Concours, een vergelijkend examen, is een traditionele route voor degenen die een langdurige carrière bij de EU-instellingen ambiëren, met name voor gespecialiseerde functies.

Politiek

Werken binnen de politiek biedt ook een mogelijkheid om alternatieve proteïnen te bevorderen.

 • Op EU-niveau kan dit betekenen dat je assistent wordt van een lid van het Europees Parlement. In deze functie kun je invloed uitoefenen op beleid en wetgeving met betrekking tot alternatieve proteïnen, bijdragen aan discussies en beleidsontwikkeling. Relevante parlementaire commissies zijn:
  • De Commissie Landbouw en Plattelandsontwikkeling (AGRI): Deze commissie speelt een belangrijke rol bij het vormgeven van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), evenals beleid met betrekking tot diergezondheid en -welzijn en de kwaliteit van de landbouw. AGRI is betrokken bij de voorbereiding van verslagen voor wetgevingsvoorstellen in het kader van de medebeslissingsprocedure tussen het Parlement en de Raad.
  • De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI): ENVI is verantwoordelijk voor het verbeteren van voedselinformatie voor consumenten, met name door de regulering van etikettering en het op de markt brengen van producten. De rol van deze commissie is cruciaal bij het vormgeven van beleid en regelgeving met betrekking tot voedselveiligheid, waaronder die voor nieuwe voedingsmiddelen.
 • Op nationaal niveau biedt de functie van assistent van een lid van een nationaal parlement de kans om de agenda voor alternatieve proteïnen in een bepaald land vorm te geven en aan te sturen.

2. Onderzoek en ontwikkeling

Carrièrepaden in het onderzoek naar en de ontwikkeling van alternatieve proteïnen liggen meestal binnen de academische wereld, start-ups/bedrijven of denktanks. Er is een breed scala aan belangrijk onderzoek nodig naar alternatieve eiwitten, waaronder: hun ontwikkeling, hun gezondheids- en milieueffecten, consumentenacceptatie en beleidsanalyse.

Academia

Streef een PhD na of werk in een postdoctorale functie die zich richt op voedseltechnologie, voeding, biochemie of aanverwante gebieden. Een focus op consumentengedrag en de acceptatie van nieuwe voedingsmiddelen zou ook belangrijk kunnen zijn. Een interdisciplinaire aanpak die biotechnologie, voedingswetenschappen en duurzaamheidsstudies combineert, kan bijzonder nuttig zijn. In Nederland zijn verschillende universiteiten en onderzoeksinitiatieven actief op het gebied van alternatieve eiwitten. Als je een (onderzoeks)carrière in alternatieve proteïnen ambieert, is een relevante opleiding aan Wageningen University and Research (WUR) waarschijnlijk je beste keuze. WUR is een wereldwijd toonaangevende universiteit op het gebied van landbouw-, voedsel- en milieuwetenschappen. In Nederland is de WUR een toonaangevend instituut op het gebied van onderzoek naar alternatieve eiwitten. Andere universiteiten die een sterke basis bieden zijn: TU Delft, Universiteit Utrecht, Maastricht en Leiden. Hier zijn enkele van de opmerkelijke programma’s en initiatieven van Nederlandse universiteiten:

 • Eiwit Overgang Consortium: Dit consortium bestaat uit Nederlandse universiteiten (waaronder TU Delft en WUR), bedrijven en organisaties die zich toeleggen op het begrijpen en versnellen van de overgang naar plantaardige eiwitten. Ze benaderen de eiwittransitie vanuit verschillende perspectieven, waaronder de motieven van consumenten om over te stappen op een ander voedingspatroon en strategieën om plantaardige voeding te promoten.
 • WUR –Eiwitten voor het leven: Dit programma streeft naar een verschuiving in de productie en consumptie van eiwitten, waarbij de nadruk ligt op meer bronnen zoals peulvruchten, watergewassen en insecten om de problemen van ondervoeding en de milieu-impact van de huidige landbouwpraktijken aan te pakken. Het programma richt zich op de ontwikkeling van eiwitrijke producten met wetenschappelijk onderbouwde gezondheidseffecten en kwantitatief inzicht in de duurzaamheid van eiwitten en de motivatie van consumenten om te kiezen voor plantaardige producten.
 • WUR –Eiwit Overgangs Beweging: Onderzoek dat de noodzaak van een duurzaam, rechtvaardig en evenwichtig eiwitsysteem benadrukt en actief zoekt naar manieren om de beschikbaarheid, diversiteit en acceptatie van zowel bestaande als nieuwe eiwitbronnen te vergroten. Het is een initiatief dat de toewijding van de WUR aan de ontwikkeling van duurzame voedselbronnen benadrukt.
 • WUR en Universiteit Utrecht hebben actieve studentengroepen over alternatieve eiwitten [21][22]
 • New Harvest biedt soms verschillende soorten financiële ondersteuning voor onderzoekers op het gebied van kweekvlees, waaronder onderzoeksbeurzen, startsubsidies en scriptieprijzen. Ze financieren onderzoeksprojecten en onderwijsmogelijkheden die studenten trainen in de vaardigheden die nodig zijn om vlees uit cellen te kweken[23].

Startende bedrijven

Werken bij een alternatieve proteïnen startup of bedrijf biedt een dynamische en innovatieve omgeving waar steeds meer functies en vaardigheden nodig zijn. De mogelijke rollen en specifieke vaardigheden die vereist zijn, hangen af van verschillende factoren, zoals het stadium van de start-up (bijv. beginfase vs. een nieuwe alternatieve proteïnetak in een gevestigd bedrijf), de gebruikte technologie (plantaardig, fermentatie, gekweekt vlees, hybride) en de go-to-market strategie[24]. Cruciale carrièrepaden zijn onder andere:

 • Wetenschappelijk onderzoek.
 • Productontwikkeling: Alternatieve eiwitproducten ontwerpen en verfijnen om te voldoen aan de behoeften en voorkeuren van de consument, waarbij de nadruk ligt op smaak, textuur en voedingswaarde.
 • Procestechniek: Gespecialiseerd in het opschalen van productieprocessen van het lab naar commerciële productie.

In de beginfase huren start-ups meestal hun kernteam in, inclusief het management en belangrijke functies zoals de Chief Scientific Officer. Deze functies worden vaak rechtstreeks door de (mede)oprichters aangeworven. Wanneer een start-up één of twee financieringsrondes heeft doorlopen, breiden ze hun team meestal snel uit met meerdere functies tegelijk. Als je op zoek bent naar een carrière in deze sector, is het einde van een financieringsronde een goede gelegenheid om op zoek te gaan naar mogelijke vacatures. Meer gevestigde startups en grotere bedrijven hebben daarentegen meer formele en gestructureerde wervingsprocessen. Deze worden meestal afgehandeld door hun HR-afdelingen of via externe wervingsbureaus. Enkele belangrijke vaardigheden die essentieel zijn voor startups of bedrijven in deze sector zijn[25]:

 • Kennis van biologie, scheikunde en biochemie: Werken met alternatieve eiwitproducten vereist een sterke basis in wetenschappelijke kennis en harde vaardigheden, evenals een diep begrip van complexe processen. Het is essentieel om een grondige kennis te hebben van biologie, chemie en biochemie om deze producten, die afkomstig kunnen zijn van verschillende biologische bronnen zoals planten en microben, met succes te ontwikkelen en ermee te werken.
 • Expertise op het gebied van engineering en productie: Alternatieve eiwitproducten worden meestal geproduceerd met behulp van nieuwe technologieën, dus expertise op het gebied van engineering en productie is belangrijk om ervoor te zorgen dat deze producten efficiënt en volgens hoge normen worden gemaakt.
 • Voedingswetenschap en voeding: Alternatieve eiwitproducten moeten aan dezelfde veiligheids- en kwaliteitsnormen voldoen als traditionele eiwitbronnen, dus kennis van voedingswetenschap en voeding is belangrijk voor de ontwikkeling en productie van deze producten.
 • Flexibiliteit/ondernemersgeest: Functies in start-ups vereisen vaak een mix van technische expertise en ondernemersgeest.

Denktanks/onderzoeksinstituten

Denktanks en onderzoeksinstituten in de alternatieve eiwitsector zijn toegewijd aan onderzoek naar en pleiten voor duurzame eiwitbronnen, zoals eiwitten op basis van planten, kweekvlees en van fermentatie afgeleide eiwitten. Ze opereren op het snijvlak van wetenschap, beleid en industrie en verschaffen op feiten gebaseerde inzichten en aanbevelingen aan beleidsmakers, industrieleiders en het publiek. Professionals in deze organisaties houden zich meestal bezig met:

 • Onderzoek en analyse: Het uitvoeren van uitgebreide studies naar markttrends, technologische vooruitgang en beleidsimpact in de alternatieve-eiwitsector.
 • Beleidsbeïnvloeding: Het ontwikkelen en promoten van beleidsaanbevelingen om de groei van de alternatieve eiwitindustrie te ondersteunen.
 • Communicatie en voorlichting: Verspreiden van onderzoeksresultaten en beleidsvoorstellen onder een breder publiek, onder andere door middel van rapporten, conferenties en betrokkenheid bij de media.

Enkele opmerkelijke Nederlandse of Europese denktanks en onderzoeksinstituten over dit onderwerp zijn:

 1. Good Food Institute Europe (GFI Europe): een toonaangevende denktank en beleidsgroep die alternatieve proteïnen in de EU promoot.
 2. The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS): een Nederlandse denktank die verschillende mondiale vraagstukken onderzoekt, waaronder duurzame voedselzekerheid. Hun onderzoek gaat vaak over de implicaties van alternatieve eiwitbronnen in de context van wereldwijde voedselsystemen.
 3. TNO: een Nederlands onderzoeksinstituut dat toegepast onderzoek doet en advies geeft over verschillende onderwerpen, waaronder duurzame voedselproductie en technologie, waaronder alternatieve eiwitten.

3. Bedrijven en ondernemerschap

Ondernemers en bedrijfsprofessionals in dit domein staan voor de uitdaging om door een snel evoluerend landschap te navigeren, nichemarkten te identificeren en innovatieve producten op schaal te brengen. Ze moeten een scherp oog hebben voor opkomende trends en inzicht in relevante regelgeving. Relevante carrièrepaden zijn onder andere:

 • Marketing en verkoop: Werk in een bedrijf/start-up om consumentengedrag te begrijpen, creëer overtuigende verhalen rond alternatieve eiwitproducten en ontwikkel strategieën om ze op de markt te brengen. Naarmate de alternatieve eiwitindustrie groeit, groeit ook de behoefte aan bekwame marketingprofessionals om de perceptie te vormen en de voordelen van deze nieuwe voedingsbronnen aan de massa over te brengen.
 • Bedrijfsontwikkeling en strategie: Werk in een bedrijf/start-up om marktkansen te identificeren, partnerschappen op te bouwen en langetermijnstrategieën te creëren om alternatieve eiwitbedrijven te helpen groeien en slagen. De alternatieve proteïne-industrie is een snel veranderend en concurrerend veld, dus bedrijfsontwikkeling en strategisch denkvermogen zijn belangrijk om bedrijven te helpen door deze omgeving te navigeren.
 • Een start-up oprichten: Een start-up voor alternatieve proteïnen opgericht. Dit vereist niet alleen technische kennis, maar ook ondernemersvaardigheden om financiering te krijgen, het product op de markt te brengen en een groeiend bedrijf te beheren. Dit carrièrepad is erg belangrijk voor de sector, maar heeft een hoger risico.
 • Consulting: Gebruik je kennis van de alternatieve proteïne-industrie om bestaande bedrijven te adviseren over markttrends, regelgevingskwesties en bedrijfsstrategieën.

Vind vacatures op de vacaturebank

Meer informatie

Cursussen en carrièretools

Wie werkt er aan dit probleem?

Netwerken en gemeenschap

Conferenties en evenementen

Nieuwsbrieven & tijdschriften

Podcasts

Verder dan je carrière

De mogelijkheden om alternatieve proteïnen vooruit te helpen, houden niet op bij je carrièrekeuze. Als burger kun je meer invloed uitoefenen dan alleen je functie.

 • Financieel bijdragen aan het Good Food Institute (GFI) is een zeer effectieve manier. GFI is beoordeeld als een top liefdadigheidsinstelling door Animal Charity Evaluators en Groen Geven.
 • Verhoog de vraag naar alternatieve eiwitten door je consumptiepatronen.
 • Tot nu toe hebben de Nederlandse politieke partijen hun standpunten over alternatieve eiwitten nog niet duidelijk gedefinieerd. Maar voor degenen die geïnteresseerd zijn in deze kwestie, is het misschien verstandig om te overwegen om te stemmen op partijen die dierenwelzijn over het algemeen prioriteit geven. Dergelijke partijen zullen eerder initiatieven steunen die gericht zijn op de ontwikkeling en promotie van alternatieve eiwitten.

Voetnoten

 1. https://www.founderspledge.com/research/animal-welfare-cause-report
 2. https://ourworldindata.org/how-many-animals-get-slaughtered-every-day
 3. https://www.shrimpwelfareproject.org/
 4. https://www.speciesunite.com/podcast/melanie-joy
 5. https://www.sentienceinstitute.org/global-animal-farming-estimates
 6. https://www.effectivealtruism.org/articles/cause-profile-animal-welfare
 7. https://animalcharityevaluators.org/donation-advice/why-farmed-animals/
 8. https://www.unep.org/resources/whats-cooking-assessment-potential-impacts-selected-novel-alternatives-conventional
 9. https://ourworldindata.org/greenhouse-gas-emissions-food
 10. https://ourworldindata.org/agricultural-land-by-global-diets
 11. https://gfi.org/wp-content/uploads/2023/01/GFI-Fact-Sheet_-Alternative-Proteins-Address-the-Threats-of-Antibiotic-Resistance-and-Pandemics_POL22023.pdf
 12. https://www.wri.org/insights/how-sustainably-feed-10-billion-people-2050-21-charts#:~:text=Consumption%20of%20ruminant%20meat%20,as%20beans%2C%20peas%20and%20lentils
 13. https://gfi.org/defining-alternative-protein/
 14. https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-meat-consumption-by-type-kilograms-per-year
 15. https://www.emergingproteins.co.nz/wp-content/uploads/2022/09/EPNZ-Sept-2022-Report-WEB2.pdf
 16. https://www.emergingproteins.co.nz/wp-content/uploads/2022/09/EPNZ-Sept-2022-Report-WEB2.pdf
 17. https://www.emergingproteins.co.nz/wp-content/uploads/2022/09/EPNZ-Sept-2022-Report-WEB2.pdf
 18. https://gfi.org/wp-content/uploads/2022/11/GFI-Blueprint-v.8-Oct-2022.pdf
 19. https://www.climateworks.org/wp-content/uploads/2021/11/GINAs-Protein-Diversity.pdf
 20. https://www.openphilanthropy.org/research/how-can-governments-advance-alternative-proteins/
 21. https://gfi.org/directory/the-wageningen-alt-protein-project/
 22. https://gfi.org/directory/the-utrecht-alt-protein-project/#:~:text=,development%20hub%20on%20alternative%20proteins
 23. https://new-harvest.org/what-we-do/
 24. https://talist.org/talent-resources
 25. https://talist.org/talent-resources