Skip to main content

Nicoll’s impactverhaal

Nicoll Peracha
Co-Executive Director by de Mission Motor

Kun je jezelf voorstellen en beschrijven wat je doet?

Zolang ik me kan herinneren, wilde ik de wereld ten goede veranderen. Ik heb in talloze landen gewerkt met Artsen zonder Grenzen, verschillende Nederlandse non-profitorganisaties, en was COO van ProVeg Nederland, waar ik hielp de organisatie te laten groeien van een vrijwilligersgroep naar een professionele organisatie voor voedselbewustzijn. Sinds 2021 heb ik de ontwikkeling van nog eens tien dierenwelzijns- en veganistische belangenorganisaties ondersteund.

In 2022 ben ik gestart met The Mission Motor, een liefdadigheidsorganisatie die concrete ondersteuning biedt aan non-profitorganisaties om de hoogst haalbare impact te bereiken door hun processen en interventies continu te verbeteren. Dit jaar zijn mijn medeoprichter en ik, met de steun van Charity Entrepreneurship, gestart met een gratis internationaal trainings- en ondersteuningsprogramma voor dierenwelzijnsorganisaties, om systemen voor monitoring, evaluatie en leren (MEL) te implementeren. Het doel is om een meer op data gebaseerde manier van werken te creëren, zodat organisaties hun interventies kunnen aanpassen indien en wanneer nodig, en hun impact continu kunnen vergroten.

Hoe ben je gekomen waar je nu bent?

Waren er bepalende momenten of beslissingen?

Toen ik afstudeerde van de rechtenfaculteit, wist ik dat ik voor een internationale hulporganisatie wilde werken. Hoewel ik me realiseerde dat ik meer goed kon doen in landen met een lager inkomen in vergelijking met werken in Nederland, had ik geen duidelijk pad in mijn hoofd over wat te doen en waar.

Na het versturen van vele sollicitaties, begon ik als vrijwilliger te werken bij Artsen zonder Grenzen en kon al snel doorgroeien naar een breed scala aan functies binnen de organisatie. Ik heb veel ervaring opgedaan met bijvoorbeeld projectmanagement, werving en selectie, en mensenrechtenactivisme. Uiteindelijk ben ik in het management terechtgekomen toen ik mijn talent ontdekte om teams te ondersteunen bij het bereiken van hun doelen.

Werken in het buitenland en praten met mensen in landen als Angola, Bangladesh, Colombia en Congo met veel verschillende culturen en tegenstrijdige overtuigingen, zette me aan het denken over wat mensen in het algemeen en mij in het bijzonder drijft. Deze ervaring heeft me geholpen om me bewust te worden van mijn waarden en heeft me een ruimdenkender persoon gemaakt.

Na tien jaar met tussenpozen te hebben gewerkt in conflictgebieden, vestigde ik me weer in Nederland, waar ik werkte als sociaal advocaat en manager bij de kinderbeschermingsdiensten. Hoewel ik dit werk zeer bevredigend vond, vond ik pas echt focus nadat ik meer leerde over intensieve veehouderij.

Ik heb uit eerste hand ervaren wat mensen elkaar aandoen, en wat de vreselijke gevolgen zijn van oorlog en hongersnood. Maar tenminste als mensheid zijn we het erover eens dat deze dingen niet zouden moeten gebeuren en er wordt veel tijd en middelen besteed aan preventie en verzachting. Daarentegen groeit het aantal dieren in intensieve veehouderij alleen maar, wordt het zwaar gesubsidieerd door overheden, en ontvangen non-profitorganisaties slechts een fractie van de financiering in vergelijking met financiering in gebieden die gericht zijn op menselijke oorzaken. Ik besefte dat het onrecht van het lijden dat mensen miljarden landbouwdieren aandoen, veel meer verwaarloosd wordt dan het onrecht dat mensen wordt aangedaan.

Ik besloot te zoeken naar werk dat bijdraagt aan het beëindigen van de intensieve veehouderij. In 2015 begon ik met vrijwilligerswerk voor een vegetarische vereniging en in 2016 begon mijn reis in organisatieontwikkeling voor dierenwelzijns- en veganistische belangenorganisaties toen ik me aansloot bij Viva las Vega’s, nu onderdeel van ProVeg International.

Zeven jaar ervaring met het ondersteunen van meerdere landentakken van ProVeg International, leidde tot de start van mijn eigen liefdadigheidsorganisatie in 2022, die concrete ondersteuning biedt aan non-profitorganisaties om de hoogst haalbare impact te maken. In 2023 breidde The Mission Motor uit met een internationaal gratis programma om dierenwelzijns- en veganistische belangenorganisaties te coachen in het aannemen van een op data gebaseerde manier van werken, door hen te trainen in het gebruik van monitoring en evaluatie en te handelen op basis van de gegenereerde gegevens.

Wat is een uitdaging die je tot nu toe in je carrière bent tegengekomen?

En hoe heeft het je loopbaangerelateerde beslissingen voor de toekomst beïnvloed?

Het niet weten van de impact van mijn werk, vooral bij het werken in belangenbehartiging, was frustrerend. Steeds vaker vroeg ik me af of mijn werk enige impact had, en ik realiseerde me dat mijn grootste nachtmerrie is om oud te worden, terug te kijken op mijn leven en te concluderen dat ik niet heb bijgedragen aan significante verandering. Dit leidde ertoe dat ik mijn eigen liefdadigheidsorganisatie startte om non-profitorganisaties te ondersteunen bij het verbeteren van hun processen en focus, en om hen te helpen groeien. Het was echter pas toen ik het Incubatieprogramma van Charity Entrepreneurship doorliep, dat ik me realiseerde dat mijn grootste impact niet ligt in het opschalen van een organisatie, maar in het zorgvuldig selecteren van potentieel impactvolle non-profitorganisaties, hen te helpen meer op data gebaseerd te worden, en pas daarna de stap te zetten naar organisatieontwikkeling en groei. Daarom zijn mijn mededirecteur Blake en ik de Animal Advocacy Impact Engine gestart, een internationaal gratis trainings- en ondersteuningsprogramma om organisaties te leren hoe ze monitoring, evaluatie en leren kunnen implementeren en gebruiken om hun impact te vergroten.

Welke voordelen of kansen hebben je geholpen op het carrièrepad te komen waar je nu op zit?

Er waren veel voordelen en kansen die me hebben geholpen op mijn huidige carrièrepad te komen. Ten eerste algemene zaken, zoals opgroeien in een land waar ik een goede opleiding kon krijgen, en gedurende mijn carrière de kans krijgen om nieuwe uitdagingen aan te gaan en veel verschillende vaardigheden te ontwikkelen.

Recentelijk vond ik de Effective Altruism-gemeenschap zeer behulpzaam bij het verstrekken van informatie en het verbinden met relevante mensen. Met name het doorlopen van het Charity Entrepreneurship Incubation program heeft me niet alleen geholpen om onze interventies opnieuw vorm te geven naar potentieel impactvollere, maar heeft me ook verbonden met een zeer ondersteunend netwerk van mensen die er allemaal naar streven hun hoogst mogelijke impact te bereiken.

Wat advies zou je geven aan iemand die een vergelijkbaar pad wil volgen?

Informeer jezelf over hoe je de grootste impact kunt maken. Lees enkele boeken over hoe je op data gebaseerd kunt werken en MEL kunt gebruiken, en verdiep je in de principes van Effectieve Altruïsme of volg een EA introductory course.

Ik was in de vijftig toen ik bewust ging zitten om uit te werken hoe en waar ik potentieel het meeste goed kon doen. Ik denk dat enige intuïtie en een beetje geluk ervoor hebben gezorgd dat ik tenminste gedeeltelijk in relatief impactvolle functies heb gewerkt, maar zeker niet alles wat ik tot nu toe heb gedaan, was zo impactvol als het had kunnen zijn. Terugkijkend wou ik dat ik eerder in mijn carrière meer had geleerd over impact.

Hoe zie je je carrière zich in de toekomst ontwikkelen om je impactdoelen verder te bevorderen?

Ik plan om door te blijven gaan met het volgen van een impactgerichte mindset en een op data gebaseerde manier van werken. We zullen het werk dat we doen met The Mission Motor zorgvuldig blijven monitoren en evalueren, en als interventies na een redelijke periode geen resultaten lijken op te leveren of niet voldoende impact hebben, zullen we de interventies aanpassen of stopzetten.

Als ik geluk heb, heb ik nog een paar decennia om deze wereld een betere plek te maken voor alle bewuste wezens. Aangezien ik mijn tijd en geld maar één keer kan besteden, kan ik er maar beter voor zorgen dat het telt!