Effectief Altruïsme Netherlands (EAN)

Missie

De overkoepelende missie van Effectief Altruïsme Nederland (EAN) is het ondersteunen van mensen en organisaties die in Nederland gevestigd zijn en die streven naar een betere wereld.


Strategie

Effectief Altruïsme Nederland (EAN) is in januari 2017 als stichting opgericht door mensen die goed doen beter willen doen. 

EAN is een katalysator, verbinder en aanspreekpunt. Wij helpen effectieve altruïsten bij het opbouwen van hun netwerken met specifieke doelen; verbinden van mensen en netwerken, en zorgen voor een goede en genuanceerde communicatie over effectief altruïsme in Nederland.

Het merendeel van onze communicatie en evenementen is in het Engels, en internationals zijn meer dan welkom om zich via EAN aan te sluiten bij andere effectieve altruïsten in Nederland.

Klik hier voor onze administratie (d.w.z. beleidsplannen & jaarrekeningen).

Lees hier meer over het belang van het werk van organisaties als EAN


Aanpak

We willen graag fungeren als een incubator voor veelbelovende projectideeën. We helpen individuen met een veelbelovend idee door middel van coaching, het ter beschikking stellen van middelen (bijvoorbeeld het verbinden van mensen uit ons netwerk of het helpen bij financieringsaanvragen) en het gebruik van de EAN-merknaam. 

Verder bouwen we voortdurend aan ons netwerk in Nederland en helpen we individuen die lokale stads- en universitaire EA groepen starten. 

In de volgende paragrafen lichten we het bovenstaande verder toe: 

EAN Projecten

Potentiële projectmanagers kunnen op elk moment projectvoorstellen indienen. Deze voorstellen worden geëvalueerd door het EAN-management team en hebben betrekking op verschillende onderwerpen. Als ze worden geaccepteerd, krijgt de projectmanager een mentor uit de EA-community toegewezen die de persoon gedurende het hele project van expertise voorziet.

Projecten die door EAN worden ondersteund, richten zich op een of meer van de volgende onderwerpen: 

  • Assisteren bij het vinden van een impactvolle carrière
  • Adviseren over effectieve donaties
  • Het bevorderen van het idee om goed te doen en dit zo effectief mogelijk te doen
  • Mogelijkheden creëren om gelijkgestemden te ontmoeten
  • Het verkennen van manieren om samen goed te doen 
  • Meer leren over effectieve altruïstisme; filosofie en principes 

EAN Community

De EAN-gemeenschap bestaat uit het EAN-team, maar ook uit een aantal professionals en afgestudeerde studenten van alle leeftijden. Deze personen hebben geleerd over de EA-filosofie, hetzij op eigen kracht, door het bijwonen van EA-gerelateerde evenementen (of beide), en associëren zich met de kernwaarden van EA. We verwelkomen iedereen die geïnteresseerd is in EA, van personen die nieuw zijn in EA tot personen die uitgebreid betrokken zijn in EA. We begrijpen dat verschillende mensen op hun eigen manier betrokken willen zijn, wat past bij hun leven en waarden. 

Hoewel effectief altruïsme in Nederland relatief nieuw is, groeit de beweging snel. 

Zie EA in NL voor meer EA initiatieven in Nederland.

EAN Organisatie structuur