Donations and Tax deductions in the Netherlands (Dutch)

door Imma Six

Vaak zijn donaties aan goede doelen aftrekbaar van je inkomen. De goede doelen die in de EA-beweging populair zijn, zoals door GiveWell aanbevolen organisaties, zijn vrijwel altijd gevestigd in het buitenland. Soms kun je aftrek krijgen voor donaties aan buitenlandse organisaties. Hier wordt uitgelegd hoe dit voor Nederlandse donateurs werkt.

Waarom belastingaftrek relevant is
Het bedrag dat je doneert kun je aftrekken van het inkomen waarover je belasting betaalt.
Hierdoor betaal je als het ware belasting over een lager inkomen dan je ‘echte’ inkomen.

Een (enigszins vereenvoudigd) rekenvoorbeeld:
Stel dat je een bruto jaarinkomen hebt van 30.000 euro en 1.000 euro doneert.
Er geldt een drempel van 1% van je inkomen; dat is 300 euro. Van het gedoneerde gedrag telt alleen het deel mee dat boven deze drempel ligt. Dat is 1.000 – 300 = 700 euro.
Na giftenaftrek betaal je belasting over een inkomen van 30.000 – 700 = 29.300 euro.

De afgetrokken 700 euro vallen in de tweede belastingschijf van 40.4%. Doordat je deze belasting niet hoeft te betalen, bespaar je dus 282,80 euro of kan je 282,80 euro meer doneren.

ANBI-status
ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Om een ANBI-status te verkrijgen en te behouden, moet het goede doel aan bepaalde eisen voldoen.

Buitenlandse goede doelen kunnen ook ANBI-status hebben, als ze deze bij de Nederlandse belastingdienst hebben aangevraagd en verkregen. Daarvoor moeten ze aan dezelfde eisen voldoen als Nederlandse goede doelen.

Gewone giften en periodieke giften
Het Nederlandse belastingsysteem onderscheidt “gewone giften” en “periodieke giften”. De regels voor deze twee soorten giften zijn een beetje verschillend.

Doneer je eenmalig, dan is dat een “gewone gift”. Er geldt een drempel van 1% en een maximum van 10% van je inkomen. Dat betekent dat alleen het gedeelte van de gift dat tussen de 1% en de 10% van je inkomen ligt, aftrekbaar is.

“Periodieke giften” zijn giften die vastgelegd zijn in een schriftelijke overeenkomst met de doelorganisatie waarin jaarlijks een vast bedrag wordt gegeven. Periodieke giften hebben een looptijd van tenminste 5 jaar.

Periodieke giften zijn interessant omdat daarvoor geen drempelbedrag of maximum geldt. Doneer je meer dan 10% van je inkomen én wil je tenminste 5 jaar aan dezelfde organisatie doneren, dan kun je overwegen een overeenkomst voor een periodieke gift af te sluiten. Het belastingvoordeel kan aanzienlijk zijn.

Telt een gift niet als periodieke gift, dan is het een gewone gift. Wat precies wordt verstaan onder gewone en periodieke giften, kun je nalezen op de website van de belastingdienst.

Manieren om te doneren met giftenaftrek

Er zijn verschillende manieren waarop je aftrekbaar kunt doneren aan buitenlandse goede doelen. Hoewel giftenaftrek relevant is, maak dit geen zwaarwegende factor in je keuze aan welk doel je doneert. De verschillen in impact zijn waarschijnlijk groter dan jouw belastingvoordeel!

ANBI-status in Nederland
Hier zoek je op of een organisatie een ANBI is in Nederland. Van de organisaties die bij de EA-beweging betrokken zijn, hebben deze een ANBI-status:

 • Against Malaria Foundation (AMF)
 • Machine Intelligence Research Institute (MIRI)
 • Effective Altruism Foundation (EAF)
 • Stichting Effectief Altruïsme Nederland (EAN)

Deze lijst is voor het laatst bijgewerkt in Juli 2017.

Als je grote bedragen wilt doneren aan een andere buitenlandse organisatie, kan het de moeite waard zijn dat deze een ANBI status in Nederland aanvraagt.

Transnational Giving Europe
Transnational Giving Europe (TGE) is een netwerk van goede doelen in Europa dat aftrekbaar doneren aan Europese organisaties faciliteert. Een donateur doneert aan de TGE-partner in zijn of haar eigen land, die dan het geld doorgeeft aan jouw buitenlandse goede doel en daarbij 5% uitvoeringskosten inhoudt. Deze 5% kosten gebruikt TGE om meer partners te vinden en om gratis informatie te verschaffen over filantropie over de grens. In Nederland is het Oranje Fonds aangesloten bij TGE. Het is mogelijk periodieke giften te doen via TGE. Neem daarvoor contact op met het Oranje Fonds.

EAF
De Zwitserse organisatie Effective Altruism Foundation (EAF), is een denktank op het grensvlak van wetenschap en ethiek. De EAF houdt zich vooral bezig met evidence-based armoedebestrijding, dierenwelzijn, risico’s van opkomende technologieën en het bevorderen van effectief altruïsme. Naast haar eigen projecten biedt EAF financiële steun aan een aantal andere goede doelen die actief zijn in dezelfde werkgebieden. De door GiveWell en Animal Charity Evaluators aanbevolen goede doelen worden door EAF gesteund.

EAF heeft een ANBI-status in Nederland, en een vergelijkbare status in Duitsland en Zwitserland. Donateurs aan de EAF kunnen bij hun gift aangeven of zij willen dat daarmee een specifieke organisatie wordt gesteund. De transactiekosten daarbij zijn voor rekening van EAF.

Door aan EAF te doneren kun je dus geld verplaatsen naar een buitenlands goed doel, én daarbij aanspraak maken op giftenaftrek, zonder de transactiekosten die TGE rekent. Voor meer informatie en de lijst met ondersteunde organisaties, zie de website van EAF.

Wees ervan bewust dat het bestuur van EAF het laatste woord heeft over de bestemming van het geld. Dit wordt dan duidelijk op het donatieformulier van EAF vermeld. Tot nu toe werd in de praktijk de wens van de donateur altijd gehonoreerd. Als het bestuur niet de beslissende stem zou hebben, zou EAF voor de Nederlandse fiscus fungeren als loketinstelling.

Voor meer zekerheid is hierover een brief aan de belastingdienst gestuurd. Het antwoord was dat EAF geen loketinstelling is. Toch is het aan te bevelen hiermee voorzichtig te zijn. Een andere reden waarom EAF geen loketinstelling is, is dat de organisaties die zij steunt actief zijn in het verlengde van EAF’s eigen algemeen belang dienende doelen.

Donatiehandel
Bij donatiehandel maak je een afspraak met iemand uit een land waar jouw goede doel een belastingaftrekbare status heeft. De ander doet de donatie voor jou en kan daarover belastingaftrek krijgen. In ruil daarvoor doneer jij aan aan een organisatie naar zijn keuze. Je moet daarvoor wel de buitenlandse donateur vertrouwen. Het netwerk voor donatiehandel in de EA-beweging is nog in vroege opbouwfase.

Disclaimer
Dit artikel is voortgekomen uit onderzoek uit persoonlijke belangstelling, en dient vooral om voor donateurs relevante informatie bijeen te brengen. Het is mogelijk dat er onjuistheden of onvolledigheden in staan. Raadpleeg daarom altijd ook de de website van de belastingdienst of een deskundige belastingadviseur.

Tot slot
Met dank aan Erik de Graaf, Gijsbert Six en Mark Verleg voor het controleren van de tekst. Voor vragen, opmerkingen of feedback, neem gerust contact op met Imma Six (immasix@gmail.com).

Referenties

 1. Tarieven box 1 (werk en woning) in 2016 AOW-leeftijd nog niet bereikt, Belastingdienst, geraadpleegd op 30 april 2016.
 2. Wat is een ANBI?, Belastingdienst, geraadpleegd op 30 April 2016.
 3. Periodieke en gewone giften, Belastingdienst, geraadpleegd op 30 April 2016.
 4. Programma ANBI opzoeken, Belastingdienst, geraadpleegd op 30 April 2016.
 5. Transnational Giving Europe, geraadpleegd op 30 April 2016.
 6. How does it work, Transnational Giving Europe, geraadpleegd op 30 April 2016.
 7. Transnational Giving Europe, Oranje Fonds, geraadpleegd op 30 April 2016.
 8. Über uns, Stiftung für Effektiven Altruismus, geraadpleegd op 30 April 2016.
 9. Unterstützung internationaler EA-Organisationen, Stiftung für Effektiven Altruismus, geraadpleegd op 30 April 2016.
 10. BLKB 2014 1415 M,IBNW,besluit giften en ANBI’s, Rijksoverheid, geraadpleegd op 30 April 2016.
 11. Can we set up a system for international donation trading, Brian Tomasik, 3 Maart 2015, http://effective-altruism.com, geraadpleegd op 30 April 2016
 12. Persoonlijke correspondentie met het ANBI-team, 3 Februari 2016.

* Brief en antwoord zijn op te vragen bij Imma Six (immasix@gmail.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *