Effectief Altruïsme Nederland

Stichting Effectief Altruïsme Nederland (EAN) is in januari 2017 opgericht om mensen en organisaties aan te moedigen en in staat te stellen zoveel mogelijk goed te doen. Zij werkt sinds juli 2017 samen met netwerken met een effectief altruïstische inslag.

EAN helpt de netwerken met het stellen van doelen en het ontwikkelen van een infrastructuur, verwijst mensen door naar voor hen geschikte netwerken, en verbindt de netwerken in één Nederlands effectief-altruïsmenetwerk. Daarnaast is ze het centrale aanspreekpunt in Nederland voor alles wat met effectief altruïsme te maken heeft.

In het najaar van 2017 worden de eerste netwerken waarmee EAN samenwerkt hier gepresenteerd.

Van januari tot juni 2017 ondersteunde EAN effectief altruïstische projecten. Een overzicht daarvan is hier terug te vinden.

Effectief Altruïsme Nederland gebruikt het platform Heroes & Friends om iedereen de mogelijkheid te bieden bij te dragen aan onze missie. Dat kan met een donatie, maar bijvoorbeeld ook door het inzetten van je talenten of netwerk.

EAN onderschrijft de uitgangspunten van het Center for Effective Altruism in Oxford.

Verdere gegevens van de stichting en het meest actuele beleidsplan kun je hier vinden. En via dit formulier of info@effectiefaltruisme.nl kun je contact met ons opnemen.

Team

Sjir Hoeijmakers
Sjir HoeijmakersDirecteur
Remmelt Ellen
Remmelt EllenOperationeel manager

Bestuur

Kellie Liket
Kellie LiketVoorzitter
Gert van Vugt
Gert van VugtSecretaris
Imma Six
Imma SixPenningmeester

Raad van Advies

Michelle Hutchinson
Michelle Hutchinson
Jonas Vollmer
Jonas Vollmer
Robert Boogaard
Robert Boogaard
Alexander Rinnooy Kan
Alexander Rinnooy Kan

Lokale groepen en online discussie

Effectief altruïsme is nog jong in Nederland, maar groeit snel. Er bestaan inmiddels zeven lokale groepen die sociale bijeenkomsten en verdiepende sessies organiseren. Ze zijn er voor mensen die meer willen leren over effectief altruïsme, andere effectief altruïsten willen ontmoeten en hun ervaringen willen delen.

De lokale groepen zijn onafhankelijk van Effectief Altruïsme Nederland (EAN). EAN ondersteunt de lokale groepen wel, maar alleen in zoverre dat bijdraagt aan haar missie.

Naast via de lokale groepen kun je ook online met andere effectief altruïsten in contact komen, bijvoorbeeld via de Nederlandse facebookgroep. Daar plaatsen de leden regelmatig artikelen en voeren discussies over allerlei aan effectief altruïsme gerelateerde onderwerpen.

Groningen
Rotterdam
Amsterdam
Utrecht
Maastricht
Nijmegen
Leiden